Logout

Teknisk problem i utsendingen. Trekk ut kortet og strømkontakten i noen sekunder. Sett deretter strømkontakten og kortet på plass. (11)

1. Sjekk at kort er satt korrekt i mottakeren. Hvordan kortet skal settes inn i din mottaker finner du her.
2. Ta ut strøm og kort. Sett inn strømmen, og deretter kortet når du får beskjed om det på TV-skjermen.
3. Har du et annet kort, kan du teste dette.
4. Gjør en tilbakestilling av mottakeren din. Hvordan du gjør en tilbakestilling på din mottaker, klikk her.
5. Sjekk at du har riktig programvare på mottakeren. For å finne ut om at har korrekt programvare trykker du på Menu/Setup --> Innstillinger --> Mottakerinformasjon, her inne
    finner du utgavenummer. For å se hva som er riktig utgavenummer til din dekoder, trykk her. Har du feilprogramvare kan du oppdatere boksen din, hvordan du gjør dette på din
    mottaker, trykk her. Om du har Pace 855/850 eller Samsung 670, ligger ikke programvaren lenger på satellitt og det er ikke mulig å laste ned ny programvare til din mottaker. Har du en
    av disse mottakerne må du ikke starte en oppdatering. På alle standard mottakeren er heller ikke programvaren lengre på satellitt, disse får du ikke oppdatert.
6. Løser ikke problemene seg ved stegene over, kontakt oss på telefon 21 95 28 28.