Logout

Teknisk problem i utsendingen. Trekk ut strøm og kort.

Denne feilmeldingen kommer om du forsøker å spille av opptak med feil parabolkortnummer. Alle opptak er låst til programkortet som stod i mottakeren når opptaket ble gjort.
Feilmeldingen kan også komme om det er noe feil med kortet. Kontakt oss på telefon 21 95 28 28.