Logout

Opprett ny bruker på Min Side

Alle parabolkunder i Viasat kan opprette en bruker på Min Side.

Du finner abonnementsnummer på din faktura.
Du finner programkortnummer på kortet i en av boksene dine eller på TV’en.
Trykk MENU -> INSTILLINGER -> INFORMASJON